• Formation AFF

De aff opleiding

Meester in de lucht!

Gefeliciteerd ! U heeft besloten het meest waanzinnige belevenis in uw leven te ontdekken! Skydive Cerfontaine biedt de kandidaat springers (zowel de occasionele alsook de regelmatige valschermspringer) de meest moderne en veilige opleiding tot ervaren parachutist aan. Deze opleidingsmethode noemt AFF (Accelerated Free Fall = Versneld Vrijval Opleiding).

De AFF opleiding is de didactisch beste methode om parachutist te worden.

De student krijgt eerst een theoretische training gevolgd door 10 minuten vlucht in de windtunnel en vervolgens een eerste AFF-tandemsprong.

Na de eerste AFF/tandem sprong verlaat de student het vliegtuig voor zijn eerste sprong met ongeveer een minuut vrijval, vergezeld door twee instructeurs (level 2 en 3).

Voor de hogere levels (level 4 t/m 7) wordt dit nog slechts 1 instructeur. Onze instructeurs die allen een speciale en doorgedreven opleiding kregen, zijn in staat om op ieder moment in te grijpen om je houding te verbeteren, de veiligheid te garanderen of indien nodig jou parachute te openen. De AFF opleiding werd ontwikkeld met het oog op een maximale veiligheid en een zeer snelle progressie.

De opleiding bestaat uit 7 levels waarna de leerling in staat is alleen in alle veiligheid te springen. Soms doorloopt de leerling de gehele opleiding in slechts 3 tot 4 dagen. Zelfs indien het om veiligheidsredenen misschien nodig is om 1 of meerdere sprongen te herhalen.

De opleiding begint dus met de theoretische cursus en de grondopleiding.

DE WINDTUNNEL en DE 7 LEVELS

 • 10 minuten vlucht in de windtunnel (gelijk aan meer dan 10 sprongen in parachute): kennismaking en bewustzijn van de positie van het lichaam in vrije val.
 • Level 1: AFF tandem sprong : vrijval bewustzijn, hoogtemeter lezen en vertrouwd raken met de vlucht onder de parachute en de landing.
 • Level 2: Verfijnen van de vrijvalhouding.
 • Level 3: Eerste maal loslaten van de leerling door de instructeurs waarna deze voor het eerste keer zelfstandig vliegt.
 • Level 4: Vanaf dit level spring je samen met één instructeur. Je leert richtingscontrole, draaien en stoppen.
 • Level 5: Verdiepen draaien in vrijval - horizontale verplaatsingen.
 • Level 6: Saltos en verticale verplaatsing (Tracking).
 • Level 7: Kwalificatiesprong De leerling herhaalt alle geleerde oefeningen zonder fysiek contact met zín instructeur. Vrije afsprong, draai links en rechts, Salto en tracking.

Als je parachute eenmaal is geopend, heb je enkele minuten onder je parachute. Je leert dmv verschillende oefeningen de eigenschappen van de parachute kennen moet zal na een paar minuten vliegen een startcircuit maken dat eerder met je instructeur was doorgesproken. Je maakt dan een veilige landing op onze landingszone.

Reserveer het datum van uw AFF-cursus

 

De uitrusting

Tijdens de opleidingen maken wij gebruik van de meest moderne uitrusting, bestaande uit een harnas, het hoofdvalscherm en een noodvalscherm van hetzelfde type. Verder zijn al onze parachutes uitgerust met het “High-tech” veiligheidssysteem “Vigil”. Dit apparaat dat door een microprocessor gestuurd wordt, controleert voortdurend de daalsnelheid en hoogte en opent, indien nodig, automatisch het noodvalscherm. Springbril, helm, overall, hoogtemeter enz. worden tijdens de opleiding door het centrum ter beschikking gesteld. Het volstaat dus dat je sportkledij en een paar sportschoenen zelf meebrengt.

Reservatie

De theorie voor de AFF opleiding vind altijd op vrijdag avond plaats.
Inschrijving hiervoor is noodzakelijk, de cursus data voor de betreffende talen en de nodige formulieren zijn hier te vinden.
De cursus begint altijd om 18 uur en gaat door tot 23.30. Eventueel wordt de cursus de eropvolgende ochtend voortgezet.
Het is handig om zelf een boterham of snacks mee te brengen omdat het niet mogelijk is om s´avonds op het vliegveld eten te kopen.
Wij vragen u om al tussen 17 uur en 17.30 aanwezig te zijn om de nodige papieren zaken te regelen (inschrijving, medisch attest, verzekering).

De formulieren kan u hier downloaden.


Canopy piloting school (Zeil controle)

Proficiat met het afsluiten van uw AFF opleiding ! Natuurlijk stopt uw opleiding hier niet, er is nog erg veel te leren. Bij Skydive Spa hechten wij heel veel waarde aan veiligheid. Om deze redenen bieden wij u na afronding van de AFF opleiding een vervolgcursus in samenwerking met de „Ronald Emonts Canopy Piloting School“ aan. Voor onze leerlingen is deze cursus gratis. Terwijl tijdens de AFF cursus de basisvaardigheden worden aangeleerd heeft u hier de mogelijk meer fijnheden te leren kennen. De cursus bestaat uit een theorie gedeelte en een serie van sprongen die zorgvuldig gebriefd en gedebriefd worden.

De cursus omvat 5 delen, beginnend met gedetaileerde uitleg over de vliegeigenschappen van de parachute en uitleg over progressie oefeningen. De instructeur filmt elke sprong en landing. Het begrijpen van de verschillende aerodynamische principes geeft u meer zelfvertouwen en plezier onder de parachute en is essentieel voor meer veiligheid. Hoe raak ik van een slechte spot terug naar de landingzone? Hoe landt is veilig buiten de landigszone? Hoe kan ik met de hangriemen ipv de stuurtoggles werken? Hoe werkt mijn gewicht in de harnas? Deze en vele andere dingen komen aan de orde.

Hier vindt u dus antwoord op vele vragen, ongeacht uw ervaring. De cursussen worden voor beginners maar ook voor ervaren springers gegeven. U kan op elk niveau dingen bijleren, ongeacht of u net uit de AFF cursus komt of al duizenden van sprongen heeft.

tenue-de-saut aff

Beperkingen

 • Minimum leeftijd: 16 jaar in het lopende jaar.
 • Minderjarigen moeten de toestemming van beide ouders kunnen aantonen. Indien een of beide ouderdelen niet ter plaatse zijn dient een ondertekende verklaring en kopie van de identiteitskaart voorgelegd te worden. Toestemming van een ouderdeel is niet voldoende.
 • Een recent(maximaal 3 maanden oud), medisch attest van geschiktheid, door de huisarts ondertekend voorleggen (Je kan het medisch attest hier downloaden)
 • Aanvrager boven 50 jaar dienen een bijkomend attest van de cardioloog voor te leggen.
 • Een algemende goede conditie. Het is niet noodzakelijk buitengewone spierontwikkeling te hebben. Bij neiging tot overwicht wordt de situatie op mogelijke functionele gevolgen hiervan beoordeelt.
 • Het buikdek moet gezond en stevig zijn. Liesbreuk, zwaktes of letsels van het buikdek die onvereenbaar zijn met de inspanningen van het parachutespringen zijn contra-indicaties.
 • Chirurgische ingrepen op het bloedvaatstelsel (slagaders of bloedcirculatie de onderen ledematen) zijn een contra-inicatie.
 • Volledige functionaliteit longen/ademhaling. Er mag geen aanwijzing op tuberculose bestaan. In geval van astma of andere longaandoeningen is een longfunctie onderzoek noodzakelijk.
 • Bij zware storingen van het spijsverteringsstelsel die tot plotselinge ongeschiktheid kunnen leiden beslist de onderzoekende doctor.
 • In het geval van eerdere hersenletsels of andere letsels van het schedeldek is een gedetailleerd neurologisch onderzoek noodzakelijk.
 • De aanvrager moet een gebalanceerd karakter hebben en over geestelijke maturiteit beschikken die met het uitoefenen van de valschermsport vereenbaar zijn. Uitgesloten zijn aanvragers die een neiging tot overdreven emotionele uitbarstingen neigen, een geestlelijke ziekte hebben of persoonlikheidsstoornissen vertonen.
 • Bij eerder opgetreden haart of vaatziektes is een gedetailleerd cardiologische onderziek vereist.
 • De aanvrager mag geen wervelkolomschade, bekkenprobleem, of afwijkingen van bovenste of onderste ledematen vertonen welke een gevaar over de veiligheid bij het valschermspringen met zich mee bregen.
 • De gezichtsscherpte moet minimaam 1/10 op een oog en 2/10 op het andere voor correctie bedragen, met de voorwaarde det de gezichtsscherpte door gecorrigeerd kan worden. De aanvrager moet in staat zijn kleuren en konturen te kunnen zijn.
 • Er mag een aanwijzing op medicatie of andere vergiftiging bestaan.
 • Bij vrouwelijk aanvragers stelt zwangerschap een contra-indicatie daar.
 • Bij twijfel of meningsverschil over geschiktheid voor de uitoefening van de valschermsport van de aanvrager heeft de onderzoekende arts als ook de aanvrager zelf het recht de medische commissie van de Belgische Valschermsport Federatie te contacteren. Ondergetekende ontslaat de federatie, de inrichtende club, hun aangestelde en de door hen ingeschakelde uitvoeringsagenten van elke contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid naar aanleiding van ongevallen die in verband kunnen worden gebracht met de gegevens van onderhavig attest.

Reserveer het datum voor de theoretische opleiding